Stellingen

De ontdekking van DNA

Desoxyribonucleïnezuur (DNA), dat de biologische blauwdruk van het menselijk lichaam bevat, werd in 1944 ontdekt. Een jaar later ontwikkelde Linus Pauling het concept van ‘moleculaire ziekte’ en legde de basis voor de moderne moleculaire biologie. Zijn ideeën maakten de weg vrij voor het gebruik van megadoses synthetische vitaminen. Dr. Pauling werd een groot voorvechter van het gebruik van vitaminen, met name van grote hoeveelheden synthetische vitamine C. 

Een volgende mijlpaal werd in 1954 bereikt, toen Denham Harman, emeritus professor van de University of Nebraska Medical School, de vrijeradicalentheorie van veroudering bedacht en de manier waarop antioxidanten (o.a. vitamine C en E) deze vrije radicalen kunnen neutraliseren en ons leven verlengen. Harmans idee was eenvoudig: vrije radicalen, moleculen met een onevenwichtig paar elektronen, reageren met en beschadigen het DNA en andere delen van een cel. Harman besefte dat antioxidanten deze vrije radicalen konden neutraliseren door zich er chemisch aan te binden, waarna het lichaam ze kan afvoeren. Tegenwoordig staan vitamine C en E in hun complete vorm bekend om hun krachtige antioxidanteigenschappen. 

In 1956 publiceerde Roger Williams zijn concept van biochemische en voedingsindividualiteit. Op basis van uitgebreide anatomische, genetische en biochemische gegevens beargumenteerde Williams dat mensen grote verschillen vertonen voor wat betreft behoefte aan voedingsstoffen. Hij zag de in Amerika gehanteerde Minimal Daily Requirements (MDR’s) en de Recommended Daily Allowances (RDA’s) als pogingen een standaard op te stellen voor een terrein waarop in feite geen normen mogelijk zijn. De enige plausibele benadering, zo legde Williams uit, was te streven naar een optimale voeding. Dr. Linus Pauling was het met dit idee eens en beschreef in 1968 de theoretische grondslag voor de voedingsgeneeskunde. Pauling legde moleculaire biologie uit in begrijpelijke taal. In zijn concept van ‘orthomoleculaire geneeskunde’ raadde Pauling mensen aan om substanties te gebruiken (waaronder synthetische voedingsstoffen en vitaminen) die hij als ‘normaal’ beschouwde voor de biochemische werking van het lichaam. 

Het is belangrijk op te merken dat chemisch verkregen voedingsstoffen biochemische prikkels veroorzaken, die de medische wereld eerst de indruk gaven dat deze substanties de gezondheid bevorderen. Waar men zich echter niet bewust van was, is dat er een ware oorlog woedde tussen het immuunsysteem en deze chemische stoffen, die een algehele afbraak van de gezondheid tot 

 gevolg heeft. 

Sinds 1955 heeft voortdurend onderzoek naar het functioneren van volwaardige vitaminen aangetoond dat die niet alleen helpen gebreksziekten te voorkomen, maar ook waardevol zijn vanwege hun genezende eigenschappen. Natuurlijke, volwaardige 

 voedingssupplementen bevorderen werkelijk de gezondheid. 

Synthetische vitaminen kunnen net als farmaceutische medicijnen in eerste instantie een positieve uitwerking hebben op het lichaam. Van niacine (vitamine B3) is bijvoorbeeld aangetoond dat het effectief is tegen te hoge cholesterolniveaus in het bloed. Wanneer je echter synthetische vitaminen of farmaceutische medicijnen gebruikt, krijg je ook te maken met de inherente toxische eigenschappen en met bijwerkingen. Hier zij opgemerkt dat het 

gebruik van chemische supplementen ter behandeling van symptomen van ziekten gewoonweg een slechte methode is. Symptomen moeten op een fundamenteler niveau worden aangepakt, door middel van veranderingen in voeding en levenswijze, wil er sprake zijn van verbetering op lange termijn. Synthetische voedingssupplementen hebben doorgaans een minder krachtige werking dan zogenoemde pharmaceutical-grade (farmaceutisch zuivere ) substanties, maar allemaal hebben ze een negatieve uitwerking. Voorstanders van pharmaceutical-grade supplementen beweren dat die beter voor ons zijn, maar in feite verzwakken ze onze gezondheid in hetzelfde of een hoger tempo dan de gemiddelde synthetische voedingsstoffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *